คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abuse of power"

EN

"abuse of power" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

abuse of power {คำนาม}

volume_up
1. วิชาการเมือง, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย

ตัวอย่าง "abuse of power" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishabuse of power
การใช้อำนาจโดยมิชอบ
คำอื่น ๆ