คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abuse of discretion"

EN

"abuse of discretion" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

abuse of discretion {คำนาม}

volume_up
1. วิชาการเมือง, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย

ตัวอย่าง "abuse of discretion" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishabuse of discretion
การใช้ดุลพินิจในทางที่ไม่ถูกต้อง

คำแปลที่เหมือนกันของ"abuse of discretion"ในภาษาไทย

of คำบุพบท
discretion คำนาม
abuse คำนาม
abuse of power คำนาม