คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "absorption coefficient"

EN

"absorption coefficient" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

absorption coefficient {คำนาม}

volume_up
1. คุณสมบัติทางเคมี,วิชาเคมี, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "absorption coefficient":

absorption coefficient

คำแปลที่เหมือนกันของ"absorption coefficient"ในภาษาไทย

absorption คำนาม
coefficient คำนาม
correlation coefficient คำนาม
differential coefficient คำนาม
differential coefficient คำวิเศษณ์
activity coefficient คำนาม
คำอื่น ๆ