คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "absolute value function"

EN

"absolute value function" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

absolute value function {คำนาม}

volume_up
1. คณิตศาสตร์, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
absolute value function
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]

ตัวอย่าง "absolute value function" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishabsolute value function
ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

คำแปลที่เหมือนกันของ"absolute value function"ในภาษาไทย

value
value คำนาม
function คำนาม
absolute คำวิเศษณ์
คำอื่น ๆ