คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "absolute temperature"

EN

"absolute temperature" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

absolute temperature {คำนาม}

volume_up
1. วิชาฟิสิกส์, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
absolute temperature
อุณหภูมิสมบูรณ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]

ตัวอย่าง "absolute temperature" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishabsolute temperature scale