คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "absolute power"

EN

"absolute power" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

absolute power {คำนาม}

volume_up
1. นิติศาสตร์,กฏหมาย
2. ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
absolute power
อาชญาสิทธิ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]
3. วิชาการเมือง, ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
absolute power
อาญาสิทธิ์ {น.} [ทางการ, สุภาพ]