คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "absolute humidity"

EN

"absolute humidity" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

absolute humidity {คำนาม}

volume_up
1. ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย