คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "absent"

EN

"absent" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
absent {คำวิเศษณ์}
volume_up
absent-minded {คำวิเศษณ์}
EN

absent {คำวิเศษณ์}

volume_up
absent
ไม่มา {คำวิเศษณ์}
absent
ลาหยุด {คำวิเศษณ์}
absent
ไม่อยู่ {คำวิเศษณ์}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "absent":

absent