คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abrupt"

EN

"abrupt" ภาษาไทย คำแปลของ

abrupt
ทางเรารับทราบเเล้วว่าคำแปลของ "abrupt"ได้ขาดหายไป