คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abounding in"

EN

"abounding in" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
abounding in {คำวิเศษณ์}
EN

abounding in {คำวิเศษณ์}

volume_up
abounding in
อุดมไปด้วย {คำวิเศษณ์}
abounding in
เกลื่อน {คำวิเศษณ์}

คำแปลที่เหมือนกันของ"abounding in"ในภาษาไทย

in คำบุพบท
in คำวิเศษณ์
to give in คำกริยา
to put in คำกริยา
to cave in คำกริยา
to come in คำกริยา
to check in คำกริยา
to get in คำกริยา
to bring in คำกริยา