คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abolition of slavery"

EN

"abolition of slavery" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

abolition of slavery {คำนาม}

volume_up
1. ซึ่งเป็นอุปมาอุปไมย
abolition of slavery

ตัวอย่าง "abolition of slavery" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishabolition of slavery

คำแปลที่เหมือนกันของ"abolition of slavery"ในภาษาไทย

of คำบุพบท
abolition คำนาม
slavery คำนาม
คำอื่น ๆ