คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "abode"

EN

"abode" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

abode {คำนาม}

volume_up
abode
abode
นิเวศ {น.} [rare]
abode
abode
เคหะ {น.} [ทางการ, สุภาพ]
abode
เคหา {น.} [ทางการ, สุภาพ]

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "abode":

abode