คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "to abjure"

EN

"to abjure" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
to abjure {กริยา}
EN

to abjure {คำกริยา}

volume_up
to abjure (ด้วย: even)

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "abjuration":

abjuration