คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "to abdicate"

EN

"to abdicate" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
to abdicate {กริยา}
EN

to abdicate {คำกริยา}

volume_up
to abdicate (ด้วย: eulogy)
ยกเลิก {กริยา}
to abdicate
to abdicate (ด้วย: to appear)
to abdicate (ด้วย: to appear)
ปรากฏ {กริยา}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "abdication":

abdication