คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "to abbreviate"

EN

"to abbreviate" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
to abbreviate {กริยา}
EN

to abbreviate {คำกริยา}

volume_up
to abbreviate (ด้วย: etiquette)
ย่อความ {กริยา}
to abbreviate
ย่อ {กริยา}
to abbreviate
ย่นย่อ {กริยา}
to abbreviate (ด้วย: to appear)
ดูเหมือน {กริยา}
คำอื่น ๆ