คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "a sight for sore eyes"

EN

"a sight for sore eyes" ภาษาไทย คำแปลของ

EN

a sight for sore eyes

volume_up
a sight for sore eyes

ตัวอย่าง "a sight for sore eyes" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englisha sight for sore eyes
คำอื่น ๆ