คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "a.m."

EN

"a.m." ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
a.m. [อักษรย่อ, การย่อ]
EN

a.m. [อักษรย่อ, การย่อ]

volume_up
a.m.
ก่อนเที่ยง {คำวิเศษณ์}

ตัวอย่าง "a.m." ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "a.m.":

a.m.

คำแปลที่เหมือนกันของ"a.m."ในภาษาไทย

a little คำกริยาวิเศษณ์
a little bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot คำกริยาวิเศษณ์
a moment ago คำกริยาวิเศษณ์
a bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot of คำกริยาวิเศษณ์
คำอื่น ๆ