คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "a day"

EN

"a day" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
a day {คำกริยาวิเศษณ์}
EN

a day {คำกริยาวิเศษณ์}

volume_up
a day
ต่อวัน {คำวิเศษณ์}

ตัวอย่าง "a day" ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

EnglishWishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
EnglishCongratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
EnglishHow many times a day should I take this?
EnglishUnfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
EnglishI have been thinking about you all day!
EnglishI offer you my deepest condolences on this dark day.
EnglishUnfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
EnglishWishing you every happiness on your special day.
EnglishYou are welcome to come and enjoy the special day with them.
Englishall day long
Englishall day long

คำแปลที่เหมือนกันของ"a day"ในภาษาไทย

day คำนาม
a little คำกริยาวิเศษณ์
a little bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot คำกริยาวิเศษณ์
a moment ago คำกริยาวิเศษณ์
a bit คำกริยาวิเศษณ์
คำอื่น ๆ
English

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย