คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "A.D."

EN

"A.D." ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
A.D. [อักษรย่อ, การย่อ]
EN

A.D. [อักษรย่อ, การย่อ]

volume_up
1. "anno Domini"

ตัวอย่าง "A.D." ของ ภาษาไทย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "A.D.":

A.D.

คำแปลที่เหมือนกันของ"A.D."ในภาษาไทย

a little คำกริยาวิเศษณ์
a little bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot คำกริยาวิเศษณ์
a moment ago คำกริยาวิเศษณ์
a bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot of คำกริยาวิเศษณ์
คำอื่น ๆ