คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "A.C."

EN

"A.C." ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
A.C. [อักษรย่อ, การย่อ]
EN

A.C. [อักษรย่อ, การย่อ]

volume_up
1. วิชาฟิสิกส์

คำแปลที่เหมือนกันของ"A.C."ในภาษาไทย

a little คำกริยาวิเศษณ์
a little bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot คำกริยาวิเศษณ์
a moment ago คำกริยาวิเศษณ์
a bit คำกริยาวิเศษณ์
a lot of คำกริยาวิเศษณ์