คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย "3D"

EN

"3D" ภาษาไทย คำแปลของ

volume_up
3D [อักษรย่อ, การย่อ]
EN

3D [อักษรย่อ, การย่อ]

volume_up
1. ภาพยนตร์และโทรทัศน์

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "3D":

3D
English
คำอื่น ๆ
English

คำแปลเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la