คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "transportation of oil"

EN

"transportation of oil" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "transportation of oil".

คำแปลที่เหมือนกันของ"transportation of oil"ในภาษาสเปน

transportation คำนาม
transportation คำวิเศษณ์
Spanish
transport คำนาม
to transport คำกริยา
of คำวิเศษณ์
Spanish
of คำบุพบท
Spanish
oil คำนาม
oil คำวิเศษณ์
to oil คำกริยา
oïl คำนาม
Spanish

ตัวอย่าง "transportation of oil" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishFirstly, is the EU in a position to counter the Russian pipeline monopoly in the transportation of oil and gas from Central Asia to Europe?
En segundo lugar¿es la Unión Europea capaz de garantizar la reciprocidad y una mayor transparencia por parte del sector energético de Rusia?
EnglishIs the EU in a position to counter the Russian pipeline monopoly for transportation of oil and gas from Central Asia to Europe?
¿Se encuentra la UE en una posición que le permita contrarrestar el monopolio ruso del transporte por oleoductos y gasoductos de gas y petróleo desde Asia Central a Europa?
EnglishFirstly, is the EU in a position to counter the Russian pipeline monopoly in the transportation of oil and gas from Central Asia to Europe?
En primer lugar, ¿está la Unión Europea en condiciones de contrarrestar el monopolio ruso sobre las tuberías de transporte de petróleo y gas desde Asia Central a Europa?
EnglishKazakhstan, Azerbaijan and, to a lesser extent, Georgia and Armenia are heavily influenced by the presence of the Caspian Sea and, particularly, the exploitation and transportation of oil.
El Kazajstán, Azerbaiyán y, en grado menor, Georgia y Armenia, acusan mucho la influencia de la presencia del Mar Caspio y, en particular, de la explotación y el transporte de petróleo.

คำอื่น ๆ

English
  • transportation of oil

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยของ bab.la