คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "total of 23"

EN

"total of 23" ภาษาสเปน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"total of 23"ในภาษาสเปน

total คำนาม
total คำวิเศษณ์
to total คำกริยา
of คำวิเศษณ์
Spanish
of คำบุพบท
Spanish

ตัวอย่าง "total of 23" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishOne of them, reporting results from a total of 23 patients, was suitable for inclusion in the review.
Uno de ellos, que informó resultados de un total de 23 pacientes, fue adecuado para su inclusión en la revisión.
EnglishA total of 23 studies were included in the original review which was increased to 26 at the first update (2003).
En la revisión original se incluyeron 23 estudios, que aumentaron hasta 26 en la primera actualización (2003).
EnglishThere are a total of 23 113 000 unemployed in the Member States of the European Union, which is 1 801 000 higher than in May 2009.
Los Estados miembros de la Unión Europea cuentan con 23 113 000 desempleados, es decir, 1 801 000 más que en mayo de 2009.
EnglishAltogether a total of 23 Plichi (files) from different Entities of the Order were examined in the course of the Tempo Forte.
En total 23 Prácticas administrativas (Plichi) de diferentes Entidades de la Orden fueron examinadas en el transcurso del Tiempo Fuerte.

คำอื่น ๆ

English
  • total of 23

ในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษคุณจะเจอคำแปลอื่นๆอีกมากมาย