คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "secede"

EN

"secede" ภาษาสเปน คำแปลของ

volume_up
secede {กริยา}
volume_up
to secede {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}

EN secede
volume_up
{คำกริยา}

volume_up
separarse {กริยา}
separarse de algo

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "secede":

secede

ตัวอย่าง "secede" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishWe refer to Yugoslavia but it is no help to Mr Kostunica if we appear to be implying that Montenegro, for example, will secede.
Estamos hablando de Yugoslavia, y no ayudamos al Sr. Kostunica insinuando la separación, por ejemplo, de Montenegro.
EnglishI am talking here about a feasible right of veto, and not a disproportionate right, such as the right to secede, which is obviously not feasible in the day-to-day debates of the Union.
Me refiero a un derecho de veto practicable, y no a un derecho desproporcionado, como el derecho de secesión, que obviamente no es factible en los debates habituales de la Unión.