คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "to proffer"

EN

"to proffer" ภาษาสเปน คำแปลของ

volume_up
to proffer {กริยา}
ES
volume_up
to proffer {กริยาที่ต้องการกรรม}
EN

to proffer [proffered|proffered] {คำกริยา}

volume_up
to proffer (ด้วย: to give, to lay on)

ตัวอย่าง "to proffer" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishAnd they shall proffer unto Allah surrender that day; and all that which they had devised shall stray away from them.
Y ese Día [los que así habían pecado] ofrecerán [tardíamente] su sumisión a Dios; y toda su falsa imaginería les habrá abandonado.
EnglishThis, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice.
También ésta es una medida liberal que ofrecerá beneficios prácticos, del tipo de los que produce el saber que uno puede hacer su trabajo y vivir su vida sin la tiranía de los prejuicios.
คำอื่น ๆ