คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "Parkinson's disease"

EN

"Parkinson's disease" ภาษาสเปน คำแปลของ

EN Parkinson's disease
volume_up
{คำนาม}

1. ทั่วไป

Parkinson's disease
Parkinson's disease
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability
Sin duda no deben padecer la enfermedad de Parkinson ni ninguna otra discapacidad.»
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability.'
Sin duda no deben padecer la enfermedad de Parkinson ni ninguna otra discapacidad.»
Dementia is frequently associated with Parkinson's Disease.
La demencia se asocia con frecuencia con la enfermedad de Parkinson.
Parkinson's disease
Parkinson's disease

2. แพทยศาสตร์,ยารักษาโรค

Parkinson's disease (ด้วย: Parkinson disease)
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability
Sin duda no deben padecer la enfermedad de Parkinson ni ninguna otra discapacidad.»
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability.'
Sin duda no deben padecer la enfermedad de Parkinson ni ninguna otra discapacidad.»
We know now that the Pope is in the terminal phase of the Parkinson disease.
Sabemos que el Papa se encuentra ahora en la fase terminal de la enfermedad de Parkinson.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "Parkinson's disease":

Parkinson's disease

คำแปลที่เหมือนกันของ"Parkinson's disease"ในภาษาสเปน

parkinson คำนาม
Spanish
S คำนาม
disease คำนาม

ตัวอย่าง "Parkinson's disease" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIt is all very well to talk about suffering, Parkinson’ s disease and so on, but I would also like to talk about this issue, because it concerns women’ s rights.
Primero, la investigación sobre las células madre no es una batalla lucha ética sobre si se tiene o no derecho al aborto en los países europeos.