คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "to level off"

EN

"to level off" ภาษาสเปน คำแปลของ

volume_up
to level off {กริยา}
volume_up
to level off {กริยาที่ต้องการกรรม}

EN to level off
volume_up
{คำกริยา}

1. ทั่วไป

to level off (ด้วย: to pair off)
volume_up
emparejarse {กริยาย้อนกลับ}
to level off (ด้วย: to fall down)
volume_up
allanarse {กริยาย้อนกลับ}
to level off (ด้วย: to even up, to make … straight)
volume_up
igualar {กริยาที่ต้องการกรรม} (nivelar)

2. "aircraft"

to level off (ด้วย: to bottom out, to even out)
volume_up
nivelarse {กริยา}
to level off (ด้วย: to sit up)
volume_up
enderezarse {กริยา}

3. "prices, growth, inflation"

to level off (ด้วย: to steady, to plateau out)
volume_up
estabilizarse {กริยา}

4. "surface, board"

to level off (ด้วย: to balance, to level, to level down, to level out)
volume_up
nivelar {กริยา}
to level off (ด้วย: to pair)
volume_up
emparejar {กริยา}

คำแปลที่เหมือนกันของ"to level off"ในภาษาสเปน

level คำนาม
level คำวิเศษณ์
to level คำกริยา
off คำวิเศษณ์
off คำบุพบท
Spanish

ตัวอย่าง "to level off" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishWithout it the positive effects for poorer regions will level off, and ultimately the Cohesion Fund itself will be undermined.
Sin concentración, los efectos positivos para las regiones más pobres se verán anulados y se socavará a la postre incluso la política de cohesión.
EnglishOnce again, the Commission, by appealing to budgetary restrictions at national and European level, has put off presentation of an EU programme in this area.
Una vez más, la Comisión, apelando a las limitaciones presupuestarias en el plano nacional y europeo, ha aplazado la presentación de un programa de la UE en esta materia.

คำอื่น ๆ