คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "continue operating"

EN

"continue operating" ภาษาสเปน คำแปลของ

ตัวอย่าง "continue operating".

คำแปลที่เหมือนกันของ"continue operating"ในภาษาสเปน

to continue คำกริยา
operating คำวิเศษณ์
operating คำกริยา
Spanish
to operate คำกริยา

ตัวอย่าง "continue operating" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIt needs at least two slipways in order to continue operating profitably as a shipyard.
Se necesitan como mínimo dos diques secos para seguir funcionando de manera rentable como astillero.
English. - (PL) The European Migration Network cannot continue operating without a clear legal basis.
por escrito. - (PL) La Red Europea de Migración no puede seguir existiendo sin una base jurídica clara.
EnglishYou cited the example of the Greek airline, where liquidation allowed it to offload its debts and to continue operating.
Usted citó el ejemplo de la línea aérea griega, en el que la liquidación permitió a la empresa deshacerse de sus deudas y continuar operando.
EnglishIt is partly due to Parliament that the very effective special hotline for victims of violence will be able to continue operating.
En parte gracias al Parlamento podrá seguir funcionando la línea telefónica de ayuda a las víctimas de la violencia, que es muy eficaz.
EnglishI should really like us to continue operating along lines whereby our aid and our actions can truly be a tool for helping democracy to grow and not for imposing our values.
Costaría mucho más proporcionar asistencia a las víctimas de guerras civiles e internacionales que estallaran por no entender los políticos de muchos países el significado de democracia.
EnglishThose fishermen who want to continue operating with a mesh size of less than 100 mm - and this is also possible - then any by-catch of hake may not exceed 20 % of the total catch.
Para aquellos pescadores que quieran seguir faenando con unas mallas inferiores a 100 mm -lo que también es posible- la proporción de merluza no debe superar el 20 % en sus capturas.

คำอื่น ๆ

English
  • continue operating

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย