คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "to bewilder"

EN

"to bewilder" ภาษาสเปน คำแปลของ

volume_up
to bewilder {กริยา}
volume_up
to bewilder {กริยาที่ต้องการกรรม}

EN to bewilder
volume_up
[bewildered|bewildered] {คำกริยา}

to bewilder (ด้วย: to deafen, to stun)
volume_up
atronar [atronando|atronado] {กริยาที่ต้องการกรรม}
to bewilder (ด้วย: to daunt)
volume_up
abismar [abismando|abismado] {กริยา}
to bewilder
volume_up
alelar [alelando|alelado] {กริยาที่ต้องการกรรม} (dejar confuso)
to bewilder
volume_up
aturdir [aturdiendo|aturdido] {กริยาที่ต้องการกรรม} (confundir, dejar perplejo)
Judging from the debate in a number of Member States, many people are clearly rather bewildered by the debate.
Si se sigue el debate en muchos de los países miembros, queda claro que estos acontecimientos aturden a muchos ciudadanos.

คำอื่น ๆ