คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "to shout out"

EN

"to shout out" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

volume_up
to shout out {กริยา}

EN to shout out
volume_up
{คำกริยา}

to shout out (ด้วย: to call, to cry out, to rap out, to yell)
volume_up
выкрикивать [выкри́кивать] {กริยา}
to shout out (ด้วย: to bawl, to call, to clamour, to cry)
volume_up
кричать [крича́ть] {กริยา}

คำแปลที่เหมือนกันของ"to shout out"ในภาษารัสเซีย

shout คำนาม
to shout คำกริยา
out คำนาม
out คำวิเศษณ์
out คำกริยาวิเศษณ์
Russian
out คำบุพบท
Russian

ตัวอย่าง "to shout out" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishYou kind of shout out the sound, S -- and the word comes.
Вы как бы проговариваете первый звук, S -- и слово появляется.
EnglishJust shout out anything you see.
Ну скажите громко, кто что видит.