คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "mount"

EN

"mount" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

volume_up
to mount {กริยา}

EN mount
volume_up
{คำนาม}

mount (ด้วย: mountain)
volume_up
гора [гора́] {ญ.}
Это гора Эверест.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "mount":

mount

ตัวอย่าง "mount" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishNo additional items are needed for the wall-mount installation.
Для настенной установки дополнительные детали не требуются.
English.), with drop-ceiling mount: 1.6 kg (3.5 lb.)
Вес: 1,1 кг, с креплением к подвесному потолку: 1,6 кг
EnglishCamera with drop ceiling mount Height x Width x Depth: 235 x 238 x 238 mm (9.3" x 9.4" x 9.4")
Камера с креплением на подвесном потолке: Высота х ширина х глубина: 235 x 238 x 238 мм (9,3" x 9,4" x 9,4")
EnglishIf the camera does not support wide dynamic range, a solution is to mount the camera
будет размещение камеры высоко над землей.
EnglishWe've set 2020 as our target year for zero, for reaching the top, the summit of Mount Sustainability.
Мы назначили 2020 год нашим целевым годом «ноль», годом достижения вершины, Пика Устойчивого Развития.
EnglishCamera with drop-ceiling mount: 2.3 kg (5.1 lb.)
Камера с креплением на подвесном потолке: 2,3 кг (5,1 ф.)
EnglishCamera with hard ceiling mount: 1.9 kg (4.2 lb.)
Камера с креплением на жестком потолке: 1,9 кг (4,2 ф.)
EnglishMount adapter for AXIS 214 PTZ (2)
Крепежный зажим для камеры AXIS 214 PTZ (2)
Englishto mount the throne
Englishto mount guard
Englishto mount guard