คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "machine-oriented high-level language"

EN

"machine-oriented high-level language" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

EN

machine-oriented high-level language {คำนาม}

volume_up
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่าง "machine-oriented high-level language" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้

Englishmachine-oriented high-level language
машинно-ориентированный язык программирования высокого уровня