คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "apparel"

EN

"apparel" ภาษารัสเซีย คำแปลของ

volume_up
to apparel {กริยา}

EN apparel
volume_up
{คำนาม}

apparel (ด้วย: carpet, clobber, clothing, costume)
volume_up
одежда [оде́жда] {ญ.}
apparel (ด้วย: attire, garb, garment, habit)
volume_up
одеяние [одея́ние] {ไร้เพศ}

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "apparel":

apparel

ตัวอย่าง "apparel" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishThe only thing that they can't copy is the actual trademark label within that piece of apparel.
Единственное, что копировать запрещено – это знак торговой марки, находящийся на предмете одежде.
Englishapparel accessories specialty store
магазин по продаже предметов женского туалета
Englishapparel accessories specialty store
магазин по продаже предметов женского туалета