คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโรมาเนีย "alibi"

EN

"alibi" ภาษาโรมาเนีย คำแปลของ

RO
RO

"alibi" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN
volume_up
alibi {ไร้เพศ}
EN

EN alibi
volume_up
{คำนาม}

1. ทั่วไป

alibi
volume_up
alibi {ช.}
We will not be used as a moral alibi for such a policy.
Nu vom fi utilizaţi ca un alibi moral pentru o astfel de politică.
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Deranjează foarte multe persoane şi, aşa cum s-a spus deja, cu excepţia unui alibi, nu a produs niciun rezultat.
The adverse economic climate we face at the moment should not be used as an alibi or pretext for failing to strengthen it still further.
Climatul economic advers cu care avem de-a face în acest moment nu ar trebui folosit ca un alibi sau ca un pretext pentru nereușita consolidare a acesteia mai departe.

2. นิติศาสตร์,กฏหมาย

alibi
volume_up
alibi {ไร้เพศ}
We will not be used as a moral alibi for such a policy.
Nu vom fi utilizaţi ca un alibi moral pentru o astfel de politică.
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Deranjează foarte multe persoane şi, aşa cum s-a spus deja, cu excepţia unui alibi, nu a produs niciun rezultat.
The adverse economic climate we face at the moment should not be used as an alibi or pretext for failing to strengthen it still further.
Climatul economic advers cu care avem de-a face în acest moment nu ar trebui folosit ca un alibi sau ca un pretext pentru nereușita consolidare a acesteia mai departe.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "alibi":

alibi

ตัวอย่าง "alibi" ของ ภาษาโรมาเนีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishMr Topolánek, necessary evil is a coward's alibi.
Domnule Topolánek, răul necesar este alibiul unui laş.

คำอื่น ๆ