คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปลิช "ancestor"

EN

"ancestor" ภาษาโปลิช คำแปลของ

EN ancestor
volume_up
{คำนาม}

ancestor (ด้วย: forebear, forefathers, forbear)
My friends, human nature is exactly the same as it was when my ancestor -- probably it was my ancestor -- got his hands around the neck of the last Neanderthal, and battered the bastard to death.
Przyjaciele, nautra ludzka jest dokładnie taka sama jak wtedy kiedy mój przodek prawdopodobnie mój przodek, zacisnął dłonie wokół szyi Neandertalczyka i udusił skurczybyka na śmierć.
ancestor (ด้วย: old man)
volume_up
dziad {ช.}
ancestor (ด้วย: forebear)

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "ancestor":

ancestor

ตัวอย่าง "ancestor" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishAnd in other places, like Maryland, they're trying to figure out what the primordial ancestor is.
Gdzie indziej, np. w Maryland, próbuje się ustalić, kto był naszym pierwotnym przodkiem.
EnglishSo, Homo erectus was the first human ancestor to leave Africa and begin its spread across the globe.
Skamieliny Homo erectus znajdujemy w Gruzji, w Chinach, również w rożnych częściach Indonezji.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
English~~~ So back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Zapomniała pani o słoniach!" Dlatego w 1982 zapytałam: "Może ich przodkiem jest gatunek wodny?"
EnglishIf you share a marker with someone, it means you share an ancestor at some point in the past, the person who first had that change in their DNA.
Osobę, u której pierwszy raz wystąpiła taka zmiana w DNA.
EnglishWe then got to the last ancestor.
Tu dochodzimy do najstarszych przodków.
EnglishThe hyena is the ancestor of the horse because it was part of a production called "Faustus in Africa," a Handspring Production from 1995, where it had to play draughts with Helen of Troy.
Hiena jest przodkiem konia, ponieważ była częścią produkcji pod tytułem "Faust w Afryce", produkcją studia Handspring z 1995, gdzie musiała grać w warcaby z Heleną Trojańską.

คำอื่น ๆ