คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาอิตาเลี่ยน "revolver"

EN

"revolver" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

volume_up
to revolve {กริยาที่ต้องการกรรม}
volume_up
to revolve {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม}
IT
IT

"revolver" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN

EN revolver
volume_up
{คำนาม}

revolver
As soon as I entered the Convent threatened with the revolver if not back home.
Appena entrato in Convento mi minacciò con la rivoltella se non tornavo a casa.
Gli cadde la rivoltella, cominciò a piangere.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "revolver":

revolver

ชื่อพ้อง (ภาษาอิตาเลี่ยน) ของ "revolver":

revolver

ตัวอย่าง "revolver" ของ ภาษาอิตาเลี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishSomebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Qualcuno una volta ha detto: "Mi sparerei quando sento la parola cultura”.
EnglishProfessor Cabrol, every time I see the word 'European' , I do not draw my revolver, but I feel worried.
Onorevole Cabrol, io, ogni volta che sento il termine «europeo», non tiro fuori la pistola, ma sono preoccupato.
EnglishProfessor Cabrol, every time I see the word 'European ', I do not draw my revolver, but I feel worried.
Onorevole Cabrol, io, ogni volta che sento il termine« europeo», non tiro fuori la pistola, ma sono preoccupato.