คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาอิตาเลี่ยน "constitute grounds for"

EN

"constitute grounds for" ภาษาอิตาเลี่ยน คำแปลของ

ตัวอย่าง "constitute grounds for".

คำแปลที่เหมือนกันของ"constitute grounds for"ในภาษาอิตาเลี่ยน

to constitute คำกริยา
grounds คำนาม
to ground คำกริยา
ground คำนาม
ground คำวิเศษณ์
Italian
for คำบุพบท
for คำสันธาน
Italian
see คำนาม
see
Italian

ตัวอย่าง "constitute grounds for" ของ ภาษาอิตาเลี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishEthnic or religious persecution can, however, also constitute grounds for refugee status.
Anche la persecuzione per motivi etnici o religiosi può essere causa di fuga dal proprio paese.
EnglishTheoretically, undeclared work does not constitute grounds to deport a person to their country of origin.
In teoria il lavoro sommerso non costituisce motivo per espellere il lavoratore nel suo paese d'origine.
EnglishThis undermines the minorities' trust in democratic institutions and can constitute grounds for discrimination.
Questa pratica mina la fiducia delle minoranze nelle istituzioni democratiche e può dare adito a discriminazioni.
EnglishThe mere fact that the entry documents used by the individual concerned have expired does not constitute grounds for such a measure.
La scadenza del documento che ha consentito al cittadino l'ingresso nel paese non costituisce motivo sufficiente a giustificarne una simile misura.
EnglishI think that the issues I have raised constitute grounds for investigating levels of infringement of Community law and poor administration and, consequently, for establishing a committee of inquiry.
Credo che quanto sopra dia motivo di svolgere indagini su indizi di violazione del diritto comunitario e cattiva amministrazione e, pertanto, di costituire una commissione d'inchiesta.

คำอื่น ๆ

English
  • constitute grounds for

คำแปลเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la