คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฮังกาเรี่ยน "whats your"

EN

"whats your" ภาษาฮังกาเรี่ยน คำแปลของ

คำแปลที่เหมือนกันของ"whats your"ในภาษาฮังกาเรี่ยน

what คำสรรพนาม
you คำสรรพนาม
Hungarian

ตัวอย่าง "whats your" ของ ภาษาฮังกาเรี่ยน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishSo whats your suggestion, Mr. Munro? asked President Matthews.
Szóval, mi az ön javaslata, Mr. Munro? kérdezte Matthews elnök.
EnglishWhats on your mind, sonbesides breaking and entering?
Mi a szándéka, fiam, az ablak betörésén és a behatoláson kívül?
EnglishDamn it, Tehol, whats your point?
A fenébe is, Tehol, hová akarsz ezzel kilyukadni?
EnglishWhats your name? he asked the boy.
Aztán megkérdezte a gyerektől: - Mi a neved?
EnglishWhats your idea of the motivation here?
Mit gondol, mi lehetett az indítóok?
EnglishBut whats your objection to Socialism, anyway?
EnglishBoy, whats your name, Giorgio?
Fiam, hogy is hívnak csak, Giorgio, ugye?
EnglishWhats your rate of discharge?
EnglishBut whats your evidence for this?
EnglishEh, Crome, whats your opinion?
EnglishWhats your line, mister?
EnglishWhats your name, kid?
EnglishAnd whats your name?
EnglishWhats your grift then?
EnglishWhats your business?
EnglishWhats your gambit?
EnglishWhat’s your name?

คำอื่น ๆ

English
  • whats your

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย