คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน "furnishings"

EN

"furnishings" ภาษาเยอรมัน คำแปลของ

volume_up
to furnish {กริยา}
volume_up
to furnish {กริยาที่ต้องการกรรม}

EN furnishings
volume_up
{คำนาม}

furnishings (ด้วย: equipment, gadgetry, make-up, provision)
furnishings

ตัวอย่าง "furnishings" ของ ภาษาเยอรมัน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIn our area, in furnishings, they're sort of way at the top.
Auf unserem Gebiet, den Möbeln, sind sie sozusagen an der Spitze.
EnglishAnd this is a difficult budget because of the large investments in property, furnishings and office automation equipment.
Und dies nun ist ein schwieriger Haushalt, weil umfangreiche Investitionen in Immobilien, Büroausstattung und -geräte vorgesehen sind.
EnglishFood, housing and health recorded growth, while consumer spending on recreation and culture, clothing, furnishings and miscellaneous declined.
Ein Wachstum verzeichneten vor allem die Bereiche Nahrung, Wohnen und Gesundheit, während die Konsumausgaben in den Bereichen Freizeit, Kleidung, Möbel und Sonstiges rückläufig waren.