คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส "change of command"

EN

"change of command" ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

ตัวอย่าง "change of command".

คำแปลที่เหมือนกันของ"change of command"ในภาษาฝรั่งเศส

change คำนาม
to change คำกริยา
of คำบุพบท
French
command คำนาม
to command คำกริยา
French

ตัวอย่าง "change of command" ของ ภาษาฝรั่งเศส

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishIt culminated on 4 February 2007 with the change of command from General David Richards to General Dan McNeill.
Il a abouti, le 4 février 2007, à la passation du commandement du général David Richards au général Dan McNeill.
EnglishIt is expected that, with the change of command in the South, ISAF will have some 20,000 personnel by August 2006.
Avec la passation de commandement dans le sud du pays, la Force devrait compter environ 20 000 hommes d'ici à août 2006.
EnglishTransition between Headquarters ISAF VI and Headquarters ISAF VII is to take place in February at a change-of-command ceremony in Kabul.
La transition entre la FIAS VI et la FIAS VII doit s'effectuer en février, à Kaboul, à l'occasion d'une cérémonie de passation du commandement.
EnglishAs the honourable senator is well aware, there has been a change of command with respect to Operation Apollo and the war against terrorism.
Comme l'honorable sénateur le sait bien, il y a eu un changement de commandement en ce qui concerne l'opération Apollo et la guerre menée contre le terrorisme.
EnglishThe additional troops, if authorized by the Security Council, will require a change in command and control arrangements.
L'effectif supplémentaire, s'il est autorisé par le Conseil de sécurité, entraînera la nécessité de modifier les dispositions en matière de commande et de conduite des opérations.
EnglishAs at 31 July 2006, prior to the change of command of region South, ISAF had 10,177 personnel from 26 NATO countries and 535 from 10 non-NATO countries.
Au 31 juillet 2006, avant le changement de commandement de la région sud, l'effectif de la Force était de 10 177 soldats de 26 pays membres de l'OTAN et de 535 soldats de pays non membres.
EnglishWith the change of command of Regions South and East in effect, ISAF counted 32,886 personnel from the 26 NATO nations and 681 from non-NATO contributing nations as at 19 November 2006.
Avec le changement de commandement des régions sud et est, cet effectif est passé au 19 novembre 2006 à 32 886 soldats des 26 pays membres de l'OTAN et à 681 soldats de pays non membres.

คำอื่น ๆ

English
  • change of command

คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la