คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาฟินนิช "decoy"

EN

"decoy" ภาษาฟินนิช คำแปลของ

volume_up
to decoy {กริยา}

EN decoy
volume_up
{คำนาม}

decoy (ด้วย: bait, gudgeon)
The Commission’s promise to submit to us, in autumn, a new draft decision amending this system, is merely a decoy.
Komission lupaus siitä, että se tekee meille syksyllä uuden päätösluonnoksen järjestelmän muuttamiseksi, on vain syötti.
decoy (ด้วย: stool pigeon)

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "decoy":

decoy

ตัวอย่าง "decoy" ของ ภาษาฟินนิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishFor instance, the agreement on access to medicines, which appeared to be a victory, is really a decoy to lure the media and the developing countries.
Näin sopimus lääkkeiden saatavuudesta, joka vaikutti voitolta, on itse asiassa silmänlumetta, joka johti harhaan tiedotusvälineitä ja kehitysmaita.
EnglishThis is just another decoy being waved in front of public opinion in Europe in order to deceive people into thinking that Europe is capable of solving their problems.
Kyseessä on taas yksi täky, jota heilutellaan Euroopan suuren yleisön edessä, jotta se uskoisi Euroopan kykenevän ratkaisemaan kansalaisten ongelmat.