คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specialisation"

EN

"specialisation" ภาษาจีน คำแปลของ

specialisation
ทางเรารับทราบเเล้วว่าคำแปลของ "specialisation"ได้ขาดหายไป