พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก

ค้นหาคำภาษาอารบิกหรือสำนวนต่างๆในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกในช่องค้นหาด้านบน นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำแปลจากภาษาอารบิกป็นภาษาอังกฤษหรือสามารถเลือกลิสต์ข้างล่างในเมนูเเละคลิกเพื่อดูคำแปลใน พจนานุกรมอื่นๆ นอกเหนือจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกได้อีกด้วย

ค้นหาคำในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกโดยตัวอักษร

เลือกตัวอักษรจากตัวอักษรทั้งหมดข้างล่างเพื่อดูลิสต์ของคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ต่างๆที่คุณต้องการได้ด้วยคุณเองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอารบิกเหมือนในพจนานุกรมรูปเล่ม

ผู้ใช้ bab.la พัฒนาพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกโดยการเพิ่มคำแปลใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ คุณก็สามารถช่วยเหลือเราได้เช่นเดียวกัน ข้างล่างนี้คือคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกล่าสุด คุณสามารถโหวตถ้าคุณคิดว่าคำแปลเหล่านี้ควรจะเพิ่มเข้ามาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกหรือถ้าคุณคิดว่าคำศัพท์เหล่านั้นมีข้อผิดพลาด คุณก็สามารถลบมันออกได้ด้วยเช่นเดียวกัน

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน bab.la วันนี้เเละเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพจนานุกรมที่ดีที่สุดในโลก พจนานุกรมนั้นเติบโตไปพร้อมกับคำศัพท์อารบิก เเละเมื่อมีคำศัพท์อารบิกเยอะๆ คำเหล่านั้นก็ก่อประโยชน์ให้กับทุกคน ภาษาอารบิกนั้นมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา เเละวิธีการเเปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอารบิกนั้นก็มีการเปลี่ยนเเปลงไปเรื่อยๆ เราจึงต้องการความช่วยเหลือของผู้ใช้ทุกคนให้คำศัพท์เหล่านั้นทันสมัยอยู่เรื่อยๆ ในหลายๆครั้งที่ความหมายของเเต่ละคำก็เเตกต่างกันไปเรื่อยๆตามบริบทของคำเหล่านั้น ในหลายๆครั้งที่คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆจะไม่มีในพจนานุกรม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเเละอารบิกที่ใส่เข้ามาใหม่นั้นต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งและตรวจสอบว่ามีการเขียนเเละสะกดได้ถูกต้องหรือไม่ คำศัพท์เหล่านั้นจะการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ใช้ 10 คนก่อน คำศัพท์เหล่านั้นจึงเข้ามาในพจนานุกรมได้ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบนั้น คำศัพท์เหล่านั้นจะขึ้นว่า ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ การที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับเรา คุณจะได้รับคุณประโยชน์มากมาย การที่คุณเพิ่มคำแปลเข้ามาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้เเล้วทำให้คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลตรวจสอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับเเต้มสะสมใน การจัดอันดับโลก เเละอย่าลืมว่าใน เว็บบอร์ดภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกนั้นเป็นที่ๆให้ทุกคนเข้ามาเเสดงความคิดเห็นเเละอภิปรายเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ คำแปล รวมไปถึง ภาษาอารบิกทั่วไปอีกด้วย