คำแปลของภาษาดัช-ภาษาอังกฤษ "kerstkaart"

NL

"kerstkaart" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

NL kerstkaart
volume_up
{de}

kerstkaart
Ze namen geen 300 shots van je met die snelle digitale videomode waarvan ze de foto met de grootste glimlach kiezen voor de kerstkaart.
They didn't take 300 shots of you in that rapid-fire digital video mode and then pick out the nicest, smileyest one for the Christmas card.

ตัวอย่าง "kerstkaart" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

DutchOp de Benningtons's kerstkaart van 2008 staat de schets van het gebouw dat in 2010 geopend wordt als centrum ter bevordering van het publieke handelen.
On the cover of Bennington's 2008 holiday card is the architect's sketch of a building opening in 2010 that is to be a center for the advancement of public action.