ผัน"wprowadzać-ผันกริยาใน ภาษาโปลิช

Conjugation of have (Export PDF)

polishผันกริยาของ "wprowadzać"

Bezokolicznik
polish
  • wprowadzać
Czas teraźniejszy
polish
  • wprowadzam
Tryb przypuszczający
polish
  • wprowadzałbym

Tryb oznajmujący

Czas teraźniejszy

ja
wprowadzam
ty
wprowadzasz
on/ona/ono
wprowadza
my
wprowadzamy
wy
wprowadzacie
oni/one
wprowadzają

Czas przeszły

ja (m)
wprowadzałem
ja (f)
wprowadzałam
ty (m)
wprowadzałeś
ty (f)
wprowadzałaś
on
wprowadzał
ona
wprowadzała
ono
wprowadzało
my (m)
wprowadzaliśmy
my (f)
wprowadzałyśmy
wy (m)
wprowadzaliście
wy (f)
wprowadzałyście
oni
wprowadzali
one
wprowadzały

Czas przyszły złożony

ja (m)
będę wprowadzał
ja (f)
będę wprowadzała
ty (m)
będziesz wprowadzał
ty (f)
będziesz wprowadzała
on
będzie wprowadzał
ona
będzie wprowadzała
ono
będzie wprowadzało
my (m)
będziemy wprowadzali
my (f)
będziemy wprowadzały
wy (m)
będziecie wprowadzali
wy (f)
będziecie wprowadzały
oni
będą wprowadzali
one
będą wprowadzały

Find out the most frequently used verbs in ภาษาโปลิช.