คำแปลของภาษาจีน-ภาษาเยอรมัน "人之初性本善。"

CN

"人之初性本善。" ภาษาเยอรมัน คำแปลของ

volume_up
人之初性本善。 [rén zhī chū xìng běn shàn 。] [สุภาษิต]

CN 人之初性本善。
volume_up
[rén zhī chū xìng běn shàn 。] [สุภาษิต]

Der Mensch ist von Natur aus gut. (Der konfuzianische Philosoph Mengzi trat für diesen Standpunkt ein, während Xunzi, ebenso Kon

ตัวอย่าง "人之初性本善。" ของ ภาษาเยอรมัน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Chinese人之
Der Mensch ist von Natur aus gut. (Der konfuzianische Philosoph Mengzi trat für diesen Standpunkt ein, während Xunzi, ebenso Kon

คำอื่น ๆ