คำแปลของภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ "经营"

CN

"经营" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
经营 [jīnɡ yínɡ] {น.}
volume_up
经营 [jīngyíng] {กริยา}
volume_up
经营 [jīnɡ yínɡ]
EN

CN 经营
volume_up
[jīnɡ yínɡ] {คำนาม}

经营 (ด้วย: 当局, 管理, 管理部门, 行政)
经营 (ด้วย: 处理, 手段, 管理, 管理人员)
to be responsible for their own management decisions, profits and losses
to make one's own management decisions and take full responsibility for one's own profits and losses
经营 (ด้วย: 告发, 控告, 检举, 起诉)

ตัวอย่าง "经营" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Chinese所有权经营权分离
to separate ownership from managerial authority
Chinese农业产业化经营
more industrialized agricultural operations
Chinese承包经营
Chinese转化经营机制
Chinese生态公益经营
Chinese持续经营价值