คำแปลของภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ "深刻"

CN

"深刻" ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

volume_up
深刻 [shēn kè] {น.}

CN 深刻
volume_up
[shēn kè] {คำนาม}

深刻 (ด้วย: 厚度, 深处, 深奥, 深度)
volume_up
depth {น.}
深刻 (ด้วย: 深奥, 深度, 深)
volume_up
depths {พหุ}

ตัวอย่าง "深刻" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Chinese深刻地影响
Chinese给人印象深刻

คำอื่น ๆ

Chinese

นอกจากนี้ bab.la ยังให้บริการพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในคำแปลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย