คำแปลของภาษาซวาฮิลี-ภาษาอังกฤษ "mwamba"

SW mwamba ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN
EN

SW mwamba

mwamba (ด้วย: jiwe)

คำที่มีความหมายเหมือนกัน