คำแปลของภาษาซวาฮิลี-ภาษาอังกฤษ "Mwamba"

SW Mwamba ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

EN
EN

SW Mwamba

trending_flat
"jiolojia"

Mwamba

คำที่มีความหมายเหมือนกัน