คำแปลของภาษารัสเซีย-ภาษาอังกฤษ "охлаждение"

RU охлаждение ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

охлаждение [охлажде́ние] {ไร้เพศ}

RU охлаждение
play_circle_outline
[охлажде́ние] {ไร้เพศ}

охлаждение
охлаждение
охлаждение
охлаждение (ด้วย: спокойствие, прохлада, свежесть, холодок)
охлаждение (ด้วย: замораживание)